Cégspecialista.hu ...cégalapítás felsőfokon, út Európába...

Založenie offshore spoločnosti

Cena: 899 USD.

 • Počet riaditeľov: minimálne jeden s ľubovoľnou národnosťou
 • Počet majiteľov akcií: min.1
 • Minimálne základné imanie nie je stanovené, zvyčajne je to 1500 kusov akcií bez menovitej hodnoty
 • Účtovná povinnosť / povinnosť hlásenia: voči republiky Delaware nie je povinné hlásenie 
 • Druh akcií:  akcie na meno
 • Údaje na publikáciu: názov spoločnosti, nahlásená kancelária a agentúra
 • Zapísaná kancelária: kancelária spoločnosti v štáte je povinnou podmienkou
 • Zapísaný agent/ sekretariát: povinná podmienka zákonom stanovený agent
 • Zákon na zamedzenie dvojitého zdanenia: daňovými orgánmi prijatý 
 • Na akciové spoločnosti sa vzťahujú zákony USA na zamedzenie dvojitého zdanenia
 • részvénytársaságokra vonatkoznak az USA kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményei.
 • Ročný poplatok za americkú kanceláriu (agency): 95 USD, prvý rok bezplatne ( je v cene zriadenia)
 • Certificate of Good Standing ( výpis z obchodnéh registra )+ Apostille ( notársky overené kópie  ) za 3-4 týždne : 180 USD.
 • Certificate of Good Standing ( výpis z obchodnéh registra )+ Apostille ( notársky overené kópie  ) za 3 dni : 325 USD.
 • Ročný poplatok na spoločnosť: 295 USD ( táto platba je splatná každý rok do začiatku marca nezávisle od dátumu založenia spoločnosti )
 • K založeniu spoločnosti sú potrebné doklady:  platný občiansky preukaz od riaditeľa (alebo cestovný pas), doklad o bydlisku
 • Zápis do 48 hodín

Cena: 1.250 EUR

 • Počet riaditeľov: minimálne jeden s ľubovoľnou národnosťou
 • Počet majiteľov akcií: min.1
 • Minimálne základné imanie nie je stanovené 
 • Účtovná povinnosť / povinnosť hlásenia: nie je povinné hlásenie 
 • Druh akcií: na meno alebo na držiteľa
 • Údaje na publikáciu:  nahlásená kancelária a agent
 • Zapísaná kancelária: kancelária spoločnosti v štáte je povinnou podmienkou
 • Zapísaný agent/ sekretariát: povinná podmienka zákonom stanovený agent
 • Dohoda na zamedzenia dvojitého zdanenia: na spoločnosti IBC založených na Sechellských ostrovoch sa nevzťahujú 
 • Zapísaná kancelária a agent, ročná daň a poplatok: 550 €.
 • Certificate of Good Standing ( výpis z obchodného registra )+ Apostille (notársky overené kópie ) za dva týždne : 350 EUR
 • Doklady potrebné k založeniu spoločnosti: platný občiansky preukaz od riaditeľa (alebo cestovný pas), doklad o bydlisku (overené notárom)
 • zápis spoločnosti: 2-3 týždne.

Cena: 1.500 USD