Cégspecialista.hu ...cégalapítás felsőfokon, út Európába...

Slovačke firme

Slovački S.R.O. (D.O.O)

299 Eura (Slovackim poreznim brojem)

 

 • Sedište za firmu u Komarnou
 • Cena: 45 Eura / mesečno(6 meseci treba unapred platiti)
 • Knjigovodstvo u KomarnouCena: 50 Eura (do 20 stavki)
 • U kancelariji u Budimpešti takođe mozete da predate materijal za knyigovođu
 • Modifikacija firme: u Komárnou cena 170 Eura, u Budimpesti 290 Eura, overa novih radnih delatnosti 10 Eura/kom.
 • Uterivanje dugova pravnim putem u Slovačkoj ( naša agencija se specijalizovala i na polju uterivanja dugova, osiguravamo komlpeks analizu dugova, priprema i podnošenje zahteva prema dužnicima, komunikacija telefonom i lično sa ekzekutorima, poveriocima i dužnicima.Dugogodišnji dobar odnos sa Sudskim ekzekutorima.
Vlasnik Slovačke firme moze biti drzažljanin svake zemlje, medjutim direktor moze biti samo EU-državljanin, odnosno državljanin zemlje članice OECD (www.oecd.org), međutim po potrebi možemo obezbediti i Direktora za Vašu firmu. Sa Slovačkom firmom ( sa EU poreznim brojem, koju vam Mi omogućavamo ), možete odmah poslovati.
 
Obezbedjujemo vam knjigovođu i pravna lica ( Advokat, Notar ).
Potrebna dokumenta kod osnivanja firme su:
 • Za Vlasnika:Pasoš i lična karta
 • Za Direktora ( drzavljanin Evropske Unije ): potvrde o nekažnjivosti ne starija od 30 dana, lična karta i adresna kartica ili pasoš i adresna kartica.
Besplatne informacije mozete dobiti i preko interneta o preduzećima u Slovačkoj : www.orsr.sk

Prednosti u Slovačkoj:

 • porez na dobit korporacija 19%
 • porez na lični dohodak građana 19%
 • Pdv 20%
 • Lokalniposlovni porez: nema
 • Dividende:nema
 • Poseban porez na dohodak: nema
 • Porez na registraciju vozila: nema
 • Mogućnost povrata pdv-a od vozila
 • Porez na kredit akcionara: nema
Izvršnog direktora nismo primorani da prijavimo kao stalno zaposlenog na puno radno vreme, već ga možemo prijaviti na 4 sata radnog vremena ili na privremeni ugovor ( 60h/mesec ).
 
pružamo ujavljeno sedište u Slovačkoj (ugovor od 6 meseci koji se kod prepisa firme isplacuje)
 • Adresa prijave sedišta je ista kao i adresa firme i ovako vam pružamo u toku radnog vremena poslovne i zvanične zahteve.
 • Besplatne usluge konzultacije oko poslovanja firme
 • Prijem pošte, besplatno slanje e-mailom,po zahtevu javljanje telefonom, sve prevedeno na vaš jezik,po potrebi pismeni prevod  5 eura / 1strana
 • Kordinacija knjigovodstva

ZAŠTO  VAM SE ISPLATI UNAPRED OSNOVANU (READY MADE) SLOVAčKU FIRMU KUPITI KOD NAS?

 • nećete morati mesec i po dana čekati na osnovanje firme, odnosno na izdavanje EU-poreznog broja.
 • garantujemo vam porezkom prijavom da firma nema dugovanja
 • iza nas je niz godina iskustva, i perfektno poznavanje  slovačkog jezika.

Zašto vredi kupiti ili osnovati firmu u Komaromu?

 • granični grad, vrlo brz dolazak sa M1 autoputa
 • brza administracuja, digitalno osnivanje i prepis firme, odnosno modifikacija podataka
 • sve nam je na jednom mestu (naša kancelarija je 900m od granice i nalazi se u okruženju banke, pošte,poslovne jedinice, knjigovodstvene kancelarije)

Koji je tok kupovine ili osnivanja i koliko je vremenski potrebno?

 • potrebna je konzultacija sa predstavnikom naše firme ( može i preko telefona ili putem e-mail-a )
 • slanje potvrde o nekažnjivosti od budućeg direktora firme u Našu kancelariju (poštom, lično ili skenirano na mail adresu) koja će se zvanično prevesti: lična karta i adresna kartica ili pasoš i adresna kartica.
 • potrebno je navesti poslovne delatnosti firme, odnosno odabrati ime za firmu
 • potpisi ugovora o pružanju usluge sedišta za Vašu firmu
 • potpis ugovora o osnivanju ili kupovini firme ispred javnog beležnika, Notara
 • otvaranje tekućeg računa(platna kartica, interbanking) nakon što je firma dobila uverenje o zabeleženju
 • potpis za dobijanje porezkog broja , potpisuje se kod knjigovođe   (u slučaju osnivanja firme )
 • zahtev za dobijanje EU poreznog broja (u slucaju osnivanja firme )
 • Lično pratimo klijenta kod pravnika, u banku, kod knjigovođe.
Po 431/2002 zakonu o knjigovodstvu koja je stupila na snagu od 01.01.2010. , drustva sa ograničenom odgovornjošću (doo. ) su dužni da svoja knjigovodstva dostave na kontrolu auditoru, ukoliko od ispoljavaju barem 2 od sledeća 3 uslova:
 • Vlasništvo firne prekoračuje vrednost od 1.000.000 eura
 • čisti promet prekoraciju 2.000.000 eura godišnje, pod ovim se podrazumeva ukupan profit od prodaja robe, usluge i ostali delatnosti.
 • Broj zaposlenih u firmi prekoračuje 30 osoba.
Na  audit se obavezuju i preduzeća koja se bave prodajom deonica.
 
Prijava PDV-a je obavezna do 25.-og svakog tromešečja.
 
Kod internacionalne trgovine PDV-je obavezno prijaviti do 20.-og svakog meseca.